Ganpati Wallpaper

Vakratunda Mahakaya, Suryakoti Samaprabha Nirvighnam Kuru Mey Deva, Sarva Karyeshu Sarvada

History of Shree Hanuman

The story of the birth of Hanuman goes

Hanumanji Ashtothra Naamavali

Lord Hanuman Ashtothra Naamavali

God Hanumanji Aarti

Hanumanji Aarti

108 Names of Lord Hanuman

Names of Lord Hanuman

Showing posts with label shiva aarti. Show all posts
Showing posts with label shiva aarti. Show all posts

Thursday, 12 July 2012

Shiva AartiLord Shiva Aarti
Jai Shiv omkara, Prabhu jai Shiv omkara 
Brahma Vishnu Sadaashiv ardhangi dhara, 
Om Har Har Mahadeva.... 

Ekanan, chaturanan, panchaanan raje, 
Hansasan GarudaSan Vrishvahan saje, 
Om Har Har Mahadeva.... 

Do bhuj, charu chaturbhui dashmukh ati sohe 
Tinon rup nirakhte tribhuvan janmohe, 
Om Har Har Mahadeva.... 

Akshyamaala banamala mundmal dhari 
Chandan mrigmad sohai, bhale shubhkari, 
Om Har Har Mahadeva.... 

Shvetambar Pitambar Bagambar ange, 
Brahmadik Sankaadik Pretadik sange, 
Om Har Har Mahadeva.... 

Kar madhye kamandalu au trishul bhari, 
Sukhkari dukhahaari jagpalankari, 
Om Har Har Mahadeva.... 

Brahma Vishnu Sadashiv janat avivekaa, 
Pranavakshar men shobhit ye tinon eka, 
Om Har Har Mahadeva.... 
Trigun svaami ki arti jo koi nar gave 
Kahat Shivanand svami man vaanchhit phal pave, 
Om Har Har Mahadeva.

Thursday, 21 June 2012

Shiva Aarti


Om Jai Shiv Omkara Lyrics - Aarti of Lord Shiva


Jai Shiv Omkaara, Om Jai Shiva Omkara,
Bramha, Vishnu, Sadashiv, Ardhangi Dhaara.
Om Jai Shiv Omkara


Jai Shiv Omkaara, Om Jai Shiva Omkara,
Bramha, Vishnu, Sadashiv, Ardhangi Dhaara.
Om Jai Shiv Omkara


Ekaanan Chaturaanan Panchaanan Raje,
Hansaanan Garudaasan Vrishvaahan Saaje.
Om Jai Shiv Omkara


Do Bhuj Chaar Chaturbhuj Dasamukh Ati Sohe,
Trigun Rup Nirakhate Tribhuvan Jan Mohe.
Om Jai Shiv Omkara


Akshamaala Vanamaala Mundamaala Dhaari,
Tripuraari Kansaari Kar Maala Dhaari.
Om Jai Shiv Omkara


Shvetambar Pitambar Baaghambar Ange,
Sanakaadik Garunaadik Bhutaadik Sange.
Om Jai Shiv Omkara


Kar Ke Madhy Kamandalu Charka Trishuladhaari,
Sukhakaari Dukhahaari Jagapaalan Kaari.
Om Jai Shiv Omkara


Bramha Vishnu Sadaashiv Jaanat Aviveka,
Pranavaakshar Mein Shobhit Ye Tino Ekaa.
Om Jai Shiv Omkara


Lakshmi Va Saavitri Paarvati Sangaa,
Paarvati Ardhaangi, Shivalahari Gangaa.
Om Jai Shiv Omkaara


Parvat Sohe Parvati, Shankar Kailasa,
Bhang Dhatur Ka Bhojan, Bhasmi Mein Vaasa.
Om Jai Shiv Omkaara


Jataa Me Gang Bahat Hai, Gal Mundan Maala,
Shesh Naag Lipataavat, Odhat Mrugachaala.
Om Jai Shiv Omkaara


Kashi Me Viraaje Vishvanaath, Nandi Bramhchaari,
Nit Uthh Darshan Paavat, Mahimaa Ati Bhaari.
Om Jai Shiv Omkaara


Trigunasvamiji Ki Aarti Jo Koi Nar Gave,
Kahat Shivanand Svami Sukh Sampati Pave.
Om Jai Shiv Omkaara


Om Jai Shiv Omkaara Video Song - Hindi Bhajan Video Songs