Ganpati Wallpaper

Vakratunda Mahakaya, Suryakoti Samaprabha Nirvighnam Kuru Mey Deva, Sarva Karyeshu Sarvada

History of Shree Hanuman

The story of the birth of Hanuman goes

Hanumanji Ashtothra Naamavali

Lord Hanuman Ashtothra Naamavali

God Hanumanji Aarti

Hanumanji Aarti

108 Names of Lord Hanuman

Names of Lord Hanuman

Showing posts with label Vakrtund Mahakaya Surya Koti Samaprabha. Show all posts
Showing posts with label Vakrtund Mahakaya Surya Koti Samaprabha. Show all posts

Tuesday, 26 June 2012

Ganesha Mantra


Ganeshji photo

Ganeshji Mantra

1) Vakrtund Mahakaya Surya Koti Samaprabha |
Nirbhignam Kurumedaya Sarva Karyashu Sarvada |

2) Aum Tatpurushaye vidmahe
Vakratundaye dhimahi
tanno dantih prachodayat

3) Aum Sri Ganeshaye Namah

4) Aum gam ganapataye namah

5) Aum vakratundaya hum

6) Aum kshipra prasadaya namah

7) Aum shrim hrim klim glaum gam
ganapataye vara varada sarva
janamme vashamanaya svaha

8) Aum sumukhaya namah

9) Aum ekadantaya namah

10) Aum kapilaya namah

11) Aum gajakarnikaya namah

12) Aum lambodaraya namah

13) Aum vikataya namah

14) Aum vighna nashanaya namah

15) Aum vinayakaya namah

16) Aum ganadhyakshaya namah

17) Aum bhalachandraya namah

18) Aum Gajananam Bhootganadhisevitam,
Kapitthya Jamboo Phalcharu Bhakshanam
Umasutam Shokvinashkarakam
Namami Vighneshwara Padapankajam.

19) Aum ekdantaya vidmahe
Vakratundaye dhimahi
tanno dantih prachodayat