Ganpati Wallpaper

Vakratunda Mahakaya, Suryakoti Samaprabha Nirvighnam Kuru Mey Deva, Sarva Karyeshu Sarvada

History of Shree Hanuman

The story of the birth of Hanuman goes

Hanumanji Ashtothra Naamavali

Lord Hanuman Ashtothra Naamavali

God Hanumanji Aarti

Hanumanji Aarti

108 Names of Lord Hanuman

Names of Lord Hanuman

Showing posts with label god hanumanji. Show all posts
Showing posts with label god hanumanji. Show all posts

Sunday, 21 April 2013

Hanumanji Ashtothra Naamavali


Lord Hanuman Ashtothra Naamavali

Om Anjaneyaya Namaha
Om Mahaviraya Namaha
Om Hanumate Namaha
Om Marutatmajaya Namaha
Om Tatvagyanapradaya Namaha
Om Sitadevimudrapradayakaya Namaha
Om Ashokavanakachchhetre Namaha
Om SarvamayavibhaNjanaya Namaha
Om Sarvabandhavimoktre Namaha
Om RaxovidhvaNsakarakaya Namaha
Om Paravidya Pariharaya Namaha
Om Para Shaurya Vinashakaya Namaha
Om Paramantra Nirakartre Namaha
Om Parayantra Prabhedakaya Namaha
Om Sarvagraha Vinashine Namaha
Om Bhimasena SahayakrIthe Namaha
Om Sarvadukhah Haraya Namaha
Om Sarvalokacharine Namaha
Om Manojavaya Namaha
Om Parijata Drumulasthaya Namaha
Om Sarva Mantra Svarupaya Namaha
Om Sarva Tantra Svarupine Namaha
Om Sarvayantratmakaya Namaha
Om Kapishvaraya Namaha
Om Mahakayaya Namaha
Om Sarvarogaharaya Namaha
Om Prabhave Namaha
Om Bala Siddhikaraya Namaha
Om Sarvavidya Sampattipradayakaya Namaha
Om Kapisenanayakaya Namaha
Om Bhavishhyathchaturananaya Namaha
Om Kumara Brahmacharine Namaha
Om Ratnakundalaya Namaha
Om Diptimate Namaha
Om Chanchaladvalasannaddhaya Namaha
Om Lambamanashikhojvalaya Namaha
Om Gandharva Vidyaya Namaha
Om Tatvajnaya Namaha
Om Mahabala Parakramaya Namaha
Om Karagraha Vimoktre Namaha
Om ShrInkhala Bandhamochakaya Namaha
Om Sagarottarakaya Namaha
Om Pragyaya Namaha
Om Ramadutaya Namaha
Om Pratapavate Namaha
Om Vanaraya Namaha
Om Kesarisutaya Namaha
Om Sitashoka Nivarakaya Namaha
Om Anjanagarbha Sambhutaya Namaha
Om Balarkasadrashananaya Namaha
Om Vibhishhana Priyakaraya Namaha
Om Dashagriva Kulantakaya Namaha
Om Laxmanapranadatre Namaha
Om Vajra Kayaya Namaha
Om Mahadyuthaye Namaha
Om ChiraNjivine Namaha
Om Rama Bhaktaya Namaha
Om Daitya Karya Vighatakaya Namaha
Om Axahantre Namaha
Om Kajnchanabhaya Namaha
Om Pajnchavaktraya Namaha
Om Maha Tapase Namaha
Om Lankini Bhajnjanaya Namaha
Om Shrimate Namaha
Om Simhika Prana Bhanjanaya Namaha
Om Gandhamadana Shailasthaya Namaha
Om LaNkapura Vidayakaya Namaha
Om Sugriva Sachivaya Namaha
Om Dhiraya Namaha
Om Shuraya Namaha
Om Daityakulantakaya Namaha
Om Suvarchalarchitaya Namaha
Om Tejase Namaha
Om Ramachudamanipradayakaya Namaha
Om Kamarupine Namaha
Om Pingalaxaya Namaha
Om Vardhi Mainaka Pujitaya Namaha
Om KabalikrIta Martanda Mandalaya Namaha
Om Vijitendriyaya Namaha
Om Ramasugriva Sandhatre Namaha
Om Mahiravana Mardhanaya Namaha
Om Sphatikabhaya Namaha
Om Vagadhishaya Namaha
Om NavavyakrItapanditaya Namaha
Om Chaturbahave Namaha
Om Dinabandhuraya Namaha
Om Mayatmane Namaha
Om Bhaktavatsalaya Namaha
Om SaNjivananagayartha Namaha
Om Suchaye Namaha
Om Vagmine Namaha
Om DrIdhavrataya Namaha
Om Kalanemi Pramathanaya Namaha
Om Harimarkata Markataya Namaha
Om Dantaya Namaha
Om Shantaya Namaha
Om Prasannatmane Namaha
Om Shatakantamudapahartre Namaha
Om Yogine Namaha
Om Ramakatha Lolaya Namaha
Om Sitanveshana Pathitaya Namaha
Om Vajradranushhtaya Namaha
Om Vajranakhaya Namaha
Om Rudra Virya Samudbhavaya Namaha
Om Indrajitprahitamoghabrahmastra Vinivarakaya Namaha
Om Partha Dhvajagrasamvasine Namaha
Om Sharapamjarabhedhakaya Namaha
Om Dashabahave Namaha
Om Lokapujyaya Namaha
Om Jambavatpritivardhanaya Namaha
Om Sitasameta Shriramapada Sevadurandharaya Namaha

God Hanumanji Aarti


Aaratii Kiijai Hanumaana Lalaa Ki
Dusta Dalana Raghunaatha Kalaa Ki
Aarati Kiijai…

Jaaake Bala Se Girivara Kaanpe
Bhuuta Pisaacha Nikata Nahin Jhaanke

De Biidaa Raghunaatha Pathaae
Lankaa Jaarii Siya Sudhi Laae

Lankaa Sii Kota Samudra Sii Khaaii
Jaata Pavana Suta Na Laaii

Baaein Bhujaa Se Asura Sanhaare
Daahinii Bhujaa Sura Ubaare

Lankaa Jaraai Asura Sanhaare
Raajaaraama Ke Kaaja Sanvaare

Anjaniiputra Mahaabaldaaii
Deva Santa Ke Sadaa Sahaaii

Lakshmana Muurchita Pade Sakaare
Laaii Sanjiivani Praana Ubaare

Paithi Paataala Todii Yama Kaare
Ahiraavana Ke Bhujaa Ukhaade

Sura Nara Muni Jana Aartii Utaarein
Jai Jai Jai Kapiraaja Uchaarein

Kanchan Thaara Kapuura Suhaaii
Aartii Karata Anjani Maaii

Jo Hanumaana Jii Kii Aaratii Gaave
Basi Vaikuntha Parama Pada Paave