Sunday, 9 September 2012

Ganpati Wallpaper


"Vakratunda Mahakaya, Suryakoti Samaprabha
Nirvighnam Kuru Mey Deva, Sarva Karyeshu Sarvada"


0 comments:

Post a Comment